Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Zuzka Zguriška sa vráti do prahy


V rámci cyklu Kvarteto, ktorý organizuje Slovak World Network a Slovenský literárny klub v ČR s podporou Ministerstva kultúry ČR, Ministerstva kultúry ČR a pražskou, priblížia aj Zuzku Zgurišku. Meno je to dnes už pozabudnuté, ale neprávom. A s veľkými väzbami k Prahe. Narodila sa v učiteľskej rodine a vzdelanie získavala v MyjaveModre, jeden ročník absolvovala v Himmelkrone (Bavorsko), neskôr študovala na učiteľskom ústave v maďarskom Hódmezővásárhelyi, odtiaľ prestúpila na učiteľský ústav v srbskej Subotici, napokon maturovala v roku 1920 v Ústave ku vzdělání učitelek v Brne. V rokoch 1920-24 pracovala ako učiteľka na Myjave, vydala sa a presťahovala do Bratislavy, kde žila až do roku1945. Počas druhej svetovej vojny vyštudovala filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor filozofia a dejiny umenia. V roku 1945 sa presťahovala s manželom do Prahy. V rokoch 1949 – 1951 pracovala na Barrandove ako filmová scenáristka, potom sa venovala literárnej činnosti. V roku 1960 jej bol udelený titul zaslúžilá umelkyňa.

Svoje prvé dielo uverejnila v roku 1922 v Slovenskom denníku a postupne začala prispievať i do ďalších časopisov a denníkov (Robotnícke novinyŽivenaElánSlovenské pohľady a i.). Spolupracovala tiež s Československým rozhlasom, ktorý pravidelne uverejňoval jej diela, venovala sa i divadlu, no zo zdravotných dôvodov odmietla stály angažmán, hoci mala ako herečka veľký úspech (vystupovala i v Slovenskom národnom divadle). Vo svojich literárnych dielach sa snažila predstaviť rázovitý svet myjavských kopaníc, ktorý podávala z tej humornejšej stránky. V krátkych literárnych útvaroch zachytila veľa charakteristických stránok života v svojom rodnom kraji, vykreslila mnoho zaujímavých postáv a použila tiež veľa humorných príhod. Pri písaní vychádzala z vlastných poznatkov a zážitkov.
Večer sa uskutoční v deň nedožitých 115. narodenín Zgurišky, 13. apríla o 18 hod.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(lw) : 08.04.2015