"Vojvodinskí Slováci v Kanade" v Bratislave


Svetové združenie Slovákov v zahraničí  v spolupráci s Kanadským slovenským inštitútom v Toronte, Združením slovanskej vzájomnosti, Domom Matice slovenskej v Bratislave, Grosslingova 23, poskytuje verejnosti výber z diela prezidenta KSI - Toronto Ondreja Miháľa (dizajnera a fotografa),  s tematikou histórie a súčasnosti vojvodinských Slovákov žijúcich v Kanade. Odborným garantom  za SZSZ je náš  vedecký spolupracovník , PhDr. Stanislav Bajaník,  ktorý  návštevy na výstave sprevádza. Za DMS v Bratislave je garantom Mgr. Zdenka Bolerácová, PhD., Slovenka  ( Z. Hajnišová) z  Ukrajiny. (Obaja na snímke).
Výstava O. Miháľa je k dispozícii verejnosti  na uvedenej adrese.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(vdt) : 30.05.2014