Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Predseda SZSZ pri mohyle M.R.Š.


 Ctení vzácni hostia, dámy, páni, milí mladí priatelia,

 

pretože z neočakávaných vážnych dôvodov nemôžem byť pri pamätníku, pripomínajúcom tragickú smrť Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji, spolu s vami ako pred rokom, chcem sa vám v mene Svetového združenia Slovákov v zahraničí prihovoriť aspoň niekoľkými slovami.

 

Milana Rastislava Štefánika považujeme s malou nadsádzkou za jedného z nás, zahraničných Slovákov, lebo veď väčšinu svojho diela vykonal práve za hranicami svojej vlasti preto, aby vôbec mohla existovať. Bez nadsádzky ho považujeme – povedzme to tak, ako si to zaslúži – za najlepšieho z nás. Štát ešte nebol a už mal veľvyslanca, ktorého mu mohol závidieť a závidel svet!

 

Bol to človek mimoriadneho, neuveriteľného záberu: slovenský politik, diplomat, vojak, generál francúzskej armády a veliteľ Československých légií, ale aj astronóm, cestovateľ a fotograf. To všetko stihol za necelé štyri desiatky rokov.

Zo všetkých zmenených dôvodov sa Svetové združenie Slovákov v zahraničí rozhodlo v tomto roku zriadiť Cenu Milana Rastislava Štefánika pre tých, čo sa najviac zaslúžia a Slovensko a slovenskosť v zahraničí, o krajanov a ich identitu.

 

Pomáhal Slovensku skôr, než bolo. A pomáha mu dávno po tom, čo on už nie je.

 

Česť jeho pamiatke!

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí : 05.05.2014