Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Kvarteto


V Prahe sa už niekoľko rokov stretávajú záujemcovia o slovenskú literatúru na literárno-hudobných pásmach k výročiam jednotlivých spisovateľov pod názvom Kvarteto. Organizuje ho Slovak World Network zo Slovenska a Slovenský literárny klub v ČR s podporou Ministerstva kultúry SR, Ministerstva kultúry SR a ďalších subjektov. Každý rok - ako napovedá názov - štyri akcie.
"S projektom sme začali v roku 2011, keď sa zišlo niekoľko unikátnych výročí, vrátane nám blízkych osobností Ľubomíra Feldeka a Ladislava Balleka. No a potom sme zistili, že aj ďalší rok sú unikátne výročia, a ďalší zasa," prezrádza Vladimír Skalský, spoluautor myšlienky.
Tento rok sa uskutočnili akcie venované storočnici Dominika Tatarku, Martinovi Kukučínovi, ktorý mal 85 rokov od úmrtia, sedemdesiatke Antona Baláža a 60 rokom od úmrtia
Júliusa Barča-Ivana.
Aké sú vlastne ciele takéhoto cyklu? "Prostredníctvom výnimočných osobností vrátiť slovenskú literatúru do zorného uhla českej kultúrnej i širšej verejnosti," hovorí Skalský. Treba súhlasiť, že je dôležité udržiavať česko-slovenský literárny kontext a podporovať tak aj prienik slovenskej literatúry do českého prostredia. Zvolené osobnosti rozhodne majú taký potenciál...

Z akcie k sedemdesiatke Antona Baláža v Slovensko-českom ART klube, na snímke aj Egon Lánský, Milan Richter, Ladislav Ballek a Vladimír Bárta, a samozrejme organizátori Vladimír Skalský a Naďa Vokušová

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(lw) : 20.12.2013