Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Medzinárodný deň žien v New Yorku


 “ Hľa, takú ženu, o takejto snívam.
Šiel by som pre ňu vo svet, do neznáma.
Dnes? – Hľadám, čakám, či snáď príde sama.
O páni, jak rád toto hovorím Vám! “ Ján Smrek, Básnik a Žena
 
Žena. Aj keď v tejto zbierke básni ide o trvalú hodnotu lásky v živote človeka, MDŽ je dňom, ktorý sa spája so ženou snáď v inom slova ponímaní. Stále je však oslavou ženy a jej všetkých hodnôt kde nechýba ani láska.
 
Čo teda tento deň znamená a čo všetko nám môže povedat? Vráťme sa na chvíľku do histórie, na prelom 19. a 20. storočia, kde vznikla myšlienka koordinovať akcie za zlepšenie pracovných podmienok žien. Je to práve New York, kde sa začína písat história tohto dňa. 8. marca 1857 v New Yorku vyšli do ulíc zamestnaňkyne textilných továrni, ktoré žiadali zvýšenie platov a lepšie pracovné podmienky. Tento pochod nebol práve najúspešnejším, pretože polícii sa ho podarilo rozohnať. Prvý neúspech neodradil a vzniklo prvé odborové združenie továrenských šiciek. História pokračuje, píše sa rok 1908 a ulice New Yorku v tento marcový deň zaplavilo 15 000 žien. Svoje žiadosti o pracovné podmienky rozšírili aj o politické požiadavky. Takou požiadavkou bolo volebné právo. 28. február 1909 bol vyhlásený ako prvý Medzinárodný deň žien. Vyhlásili ho členky Socialistickej strany Ameriky. Ani tu však história nekončí a o rok neskôr sa v Kodani stretli delegátky Medzinárodného združenia socialistických strán. Tak vznika podpora tohto dňa sedemnástich zúčastnených krajín. Čo vsak s tým všetkým má Organizácia Spojených Národov (OSN)? Tento deň je zaznamenaný ako pamätný deň aj v OSN. Zakladajúca charta OSN, ktorá bola podpísaná v San Franciscu v roku 1945, v prvom globálne platnom dokumente bola rovnoprávnosť všetkých ľudí, bez rozdielu pohlavia, zahrnutá medzi základné ľudské práva. Od roku 1975 OSN usporiadava spomienkové akcie, kde sa nehovorí len o počiatkoch hnutia a pravách žien, ale bilancuje sa aj predchádzajúce obdobie.
 
V New Yorku si tento deň 8. marec vzala pod záštitu Spoločnosť zahraničných konzulov a tohtoročna oslava sa konala na konzuláte Poľskej federácie. Od svojho založenia v roku 1925 zastupuje najväčšiu svetovú diplomatickú komunitu . Táto jedinečná organizácia, zložená z generálnych konzulátov, je riadená výkonným výborom, pozostáva z volených členov zastupujúcich všetky krajiny prostredníctvom týchto regionálnych zoskupení - Európa , Afrika , západná a južná Ázia , Severná a Južná Amerika , Karibik a Stredná Amerika a východná Ázia a západný Pacifik . Vo večerných hodinách 7. marca 2014 sa konala recepcia na oslavu úsilia žien v rôznych prisťahovaleckých komunít v meste, čo prispieva k rozmanitosti a bohatstvu New Yorku . Tiež su vzorom a pýchou každej komunity. Desiatinm ženám bolo udelené ocenenie ako uznanie za ich vynikajúci výkon v kultúrnej a sociálnej oblasti. Jednou z oslavenkyň a zastupiteľkou slovenskej komunity bola Katarína Nováková, ktorá je riaditeľkou vzťahov Blue Horizon
 
International (BHI) od roku 2011. BHI je zdravotná poradenská spoločnosť s jedinečnou misiou, ktorá kombinuje poskytovanie kvalitnej starostlivosti pacientom, špičkových kmeňových buniek terapie na rozvíjajúcich sa trhoch. BHI oficiálne pridal novú ruku do svojej siete kliník liečby kmeňových buniek v Bratislave. Katarina Novaáková je prikladom a vzorom pre všetky mladé ženy v slovenskej komunite v New Yorku. Úvodný 20. minutový koncert navodil slávnostnú atmosféru. Hostiteľkou na generálnom konzulate Poľskej republiky v New Yorku bola Ewa Junczyk-Ziomecka, generálny konzul Poľskej republiky, ktorá privítala prítomných a tiež bola hostiteľkou slávnostnej recepcie. Mario L. De Leon, generálny konzul Filipinskej republiky a prezident Spoločnosti zahraničných konzulov vo svojej uvítacom príhovore privítal prítomných a poďakoval sa ženám za prínos. Slávnostného večera sa tiež zúčastnila Carolyn Jane Maloney , poslankyňa kongresu z New Yorku, ktorá sa prítomným slávnostne prihovorila a tým navodila ešte slávnostnejšiu chvíľu. Medzi významnými osobnosťami nechýbala ani Jana Trnovcova, generálny konzul Slovenskej republiky v New Yorku, ktorá spolu s prezidentom Spoločnosti zahraničných konzulov Mariom L.De Leonom cenu slávnostne odovzdala Kataríne Novákovej. Po slávnostnom odovzdávani cien recepcia pokračovala v priateľskej atmosfére, ktorú podčiarkla ochutnávka jedál z každej komunity.
 
Medzinárodný deň žien v jeho ranných rokoch bol dňom na počesť hnutia za práva žien, vrátane obhajoby pre právo voliť a ukončíť diskrimináciu na pracovisku. Dnes je dňom o premýšľaní o dosiahnutom pokroku , na oslavu činov odvahy a odhodlania žien, ktoré zohrávajú mimoriadnú úlohu v vo svojích krajinách a komunitách
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Elena Fedorková : 11.03.2014