Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Za Annou Ištvánovou


S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 2. januára 2014 po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku i v zahraničí vôbec, vzácny člevek - Anna Ištvánová (1955-2014). Bola úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou i hlavnou budovateľkou Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Po dve funkčné obdobia pôsobila aj ako hospodárka Svetového združenia Slovákov v zahraničí.  Pre strešnú organizáciu slovenského sveta je to obrovská strata rovnako, ako pre Slovákov v Maďarsku a na celej Dolnej zemi, kde iniciovala a realizovala bezpočet spoločných projektov.

Anna Ištvánová pochádzala zo slovenskej rodiny, slovenskú základnú školu ukončila v rodnom Slovenskom Komlóši. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe ju prijali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra. Po získaní diplomu sa vrátila na Dolnú zem, do Békešskej Čaby, a odvtedy (viac než 35 rokov) svojou komplexnou a mnohostrannou činnosťou plnila svoje významné poslanie medzi Slovákmi v Maďarsku a na celej Dolnej zemi. Pracovať začala v Župnom osvetovom stredisku Bálinta Balassiho ako osvetová referentka. Popri zamestnaní sa naďalej vzdelávala, viedla Slovenský klub osvetového strediska a plnila viacero zodpovedných funkcií aj v spoločenskom živote. Zastávala viacero postov v štátnych a verejných inštitúciách Békešskej župy. V rámci možností vždy presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku a snažila sa vyťažiť čo najviac pre svoju komunitu. V Regionálnom školskom centre bola referentkou pre slovenské národnostné školstvo. V roku 1990 obnovila vydávanie Čabianskeho kalendára a od roku 1998 redigovala aj mesačník Čabän.
Anna Ištvánová dlhé roky bola členkou predsedníctva a podpredsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku, zapojila sa do práce slovenských samospráv v Maďarsku a do činnosti občianskych organizácií. Vďaka jej iniciatívnej, všestrannej osobnosti, pracovitosti a vytrvalosti sa realizovali početné komplexné projekty a kultúrno-prezentačné podujatia doma i v zahraničí. Anna Ištvánová bola úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou Domu slovenskej kultúry - Regionálneho osvetového centra CSSM. Dostala vysoké štátne vyznamenania Maďarskej republiky (Malá medaila Györgya Bessenyeiho, Za národnosť) a Slovenskej republiky (Malá medaila sv. Gorazda a Cena ministra kultúry SR) a bola prvou laureátkou Ceny Ondreja Štefanka.
Bude nám veľmi chýbať. Česť jej pamiatke!

Milá Anička! V tejto chvíli niet slov, ktorými sa dá vyjadriť bolesť, úzkosť z toho, že nám budeš chýbať. Vďaka za Tvoju záslužnú prácu, ktorú budeme vždy pokladať za obeť za nás všetkých. Sľubujeme, že Tvoje sny a činy budú pokračovať v našich snoch a krokoch. Nech Ti je rodná zem ľahká, odpočívaj v pokoji! - Čabianska organizácia Slovákov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovami jeho predsedu Igora Furdíka vyjadruje svoj úprimný žiaľ nad úmrtím vzácneho človeka, ktorý svoj plodný život venoval záchrane a zveľaďovaniu slovenského jazyka, kultúry a slovenskosti v jej širokospektrálnej dimenzii, presahujúcej nielen hranice Békešskej Čaby, ale celého Maďarska. Aj preto s pobratím sa Anny Ištvánovej „do časnosti“ stráca v jej osobe celé slovenské zahraničie horlivú a rešpektovanú Slovenku, ktorá do života slovenských spolkov, škôl i kultúrnych inštitúcií, pričom o vytvorenie a úspešnú činnosť tej, ktorú v Békešskej Čabe sama viedla, sa osobnou angažovanosťou aj zaslúžila, vniesla trvalý a nedoceniteľný vklad.
Ak si niektorú zo slovenských osobností v zahraničí dovolíme otitulovať „pilierom krajanského života“, keď je reč o Anne Ištvánovej (1955 - 2014) tento cnostný prívlastok platí niekoľkonásobne, pričom vo viacrozmernosti jeho obsahového dosahu. Pretože za komlóšskou rodáčkou, preživšej celý svoj tvorivý život v bašte Slovákov na maďarskej Dolnej zemi - v Békešskej Čabe, zostal pevný fundament kultúrnych, vzdelanostných, ľudských i duchovných hodnôt nesmiernej morálnej čistoty, na ktorých sa oddá ďalej stavať, cibriť a k maximalizmu vlastného presvedčenia o správnosti a nevyhnutnosti splácať dlh svojim hrdým dolnozemským predkom, ako o tom Anna Ištvánová dlhé roky Slovákov v Maďarsku presviedčala, tieto aj k úspešnosti dovádzať. 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

SZSZ, komp. : 03.01.2014