Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Ako vznikala EDR SZSZ


 Záver roka priniesol dvojjediný historický medzník: najprv 22. novembra na Biskupskom úrade v Novom Sade, potom 11. decembra v Bratislave došlo k založeniu Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Teda orgánu, aký v stáročnej histórii slovenského vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí nemá obdobu. Funkciu predsedu prijal biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský, funkciu podpredsedu monsignor Imrich Tóth, ktorý vedie slovenskú katolícku misiu v Paríži. V rade s nimi zasadli zástupcovia rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej, pravoslávnej a protestantských cirkví. 
V piatok 22. novembra 2013, podpísali na Biskupskom úrade Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v Novom Sade biskup Samuel Vrbovský a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský memorandum o vzniku Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. „SZSZ ako strešná organizácia slovenského sveta, združujúca stovku najvýznamnejších spolkov a inštitúcií v 23 krajinách sveta vyjadruje založením ekumenickej rady úctu práci všetkých cirkví a slovenských duchovných po svete, ktorí popri svojom duchovnom poslaní sú aj poslami slovenskosti,“ zdôraznil Vladimír Skalský. Celkom osobité postavenie má podľa neho v tomto smere práca, ktorú vykonala slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania na Dolnej zemi, osobitne v Srbskej Vojvodine, kde sa po 10 generácií zachováva krásna slovenčina a slovenská kultúra. "Je to zásluha nielen slovenskej školy, ale aj slovenského kostola," povedal na tlačovej konferencii v Novom Sade po podpise predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Bez tejto práce by si podľa neho Slováci na Dolnej zemi nemohli viac než štvrť tisícročia plnohodnotnú slovenskosť udržať. Preto sú predstavitelia SZSZ podľa neho poctení, že v tejto historickej chvíli prijal funkciu prvého predsedu Ekumenickej duchovnej rady  práve biskup Samuel Vrbovský ako hlava Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a tým aj veľká autorita slovenského duchovného sveta. 
Nemenej dôležité podľa vedenia SZSZ je, že katolíkov, ktorých je v slovenskom zahraničí, rovnako ako na Slovensku, najviac, reprezentuje monsignor Imrich Tóth, ktorý je veľkým organizátorom života Slovákov v Paríži a širšie vo Francúzsku a ktorý osvedčil svoje morálne kvality aj v západe o charakter štátnej politiky Slovenskej republiky voči krajanom.
Podpis memoranda bol vyvrcholením cesty predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktorého sprevádzali pracovníci jeho sekretariátu Stanislav Bajaník a miestna rodáčka Viera Ďenďúrová Tapalagová, po slovenských lokalitách Vojvodiny. Rokovali s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a podpredsedníčkou Parlamentu Autonómnej pokrajiny Vojvodina Annou Tomanovou Makanovou, predsedníčkou Matice slovenskej v Srbsku Katarínou Melegovou Melichovou, predsedami obcí Báčska Palanka, Báčsky Petrovec a Hložany, predstaviteľmi slovenskej komunity v Srbsku v orgánoch SZSZ Branislavom Slivkom, Jurajom Červenákom a Svetlanou Zolňanovou a ďalšími predstaviteľmi. Hostiteľom delegácie bol najvýznamnejší slovenský podnikateľ v Srbsku, majiteľ firmy Zdravo Organic Juraj Bocka. Počas pobytu sa zúčastnili aj na spomienke na nedožité jubileum biskupa Andreja Berédiho i na 65. výročí Kultúrno osvetového spolku Jednota v Hložanoch.
Následne 11. decembra sa uskutočnila v Bratislave, deň po zasadnutí Generálnej rady SZSZ a súbežne s cyrilo-metodskou konferenciou, ekumenická duchovná akadémia k založeniu rady. Zúčastnili sa na nej popri členoch Ekumenickej duchovnej rady a členoch Generálnej rady SZSZ aj predstavitelia cirkví na Slovensku, vrátane generálneho biskupa evanjelickej a. v. cirkvi Miloša Klátika a generálneho vikára Bratislavskej arcidiecézy Vladimíra Skybu.
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(lw) : 28.12.2013