Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Značka Knjazovic v Prahe


 Pozvánka na otvorenie Dní srbskej kultúry v Prahe. Do Srbského kultúrneho centra, prevádzkovaného Srbským združením Sv. Sávu, do objektu, ktorý je vlastne jedneou z inšpirácií projektu Slovenského domu v Prahe. Otváralo sa 6. novembra výstavou. Matky a dcéry. Mená v azbuke, zdanlivo srbské: Anna a Nataša Knjazovic. Avšak rodina je to navýsosť slovenská, ide o dcéru a vnučku jednej zo zakladajúcich osobností preslávneje slovenskej konvačickej insity Jána Knjazovica. Dcéra Anna i vnučka Nataša v rodinnej tradícii pokračujú, hoci Nataša akademické výtvarné vzdelanie a vydala sa na Slovensku. Značka Knjazovic pretrváva, mení sa s generáciami a dobou, čo si však zachováva, to je punc kvality a originality...

 

Ján Knjazovic sa 1narodil v roku 1925. v Kovačici, v rodine poľnohospodárov. Od detstva prejavoval výtvarný talent, v armáde ho podchytili a poverili ho úpravou novín. Po návrate pokračoval v maľovaní a s maliarmi Jánom Sokolom, Martinom Paluškom,Vladimírom Bobošom a Michalom Bírešom založili maliarsku sekciu Pokrok v Kovačici. Tak sa zrodila slávnaKovačická školainsitného maliarstva v Kovačici, ku ktorej ktoréj sa o málo neskôr pridali Martin Jonáš a Zuzana Chalupová. Mal bohatý umelecký život, jeho obrazy súčasťou expozícií veľkých múzeí a súkromných zbierok. Nájsť ich možno aj vo vatikánskom muzeu. bol jediným Slovákom, obraz ktorého bol vystavený v Louvri. A jeho obrazDetský tanecbol v roku 1974 vyobrazený na poštovej známke Juhoslávie. Kritici ho zahŕňali medzi svetovo najviac originálnich maliarov insitného umenia. Životným mottom sa mu stal citát z Malého princa, žečlovek vidí dobre len svojím srdcom”. A srdce bolo aj jeho podpisom na obrazoch.Zomrel v roku 1985, ale jeho veľké srdce stále bije v jeho obrazoch,hovorí o ňom jeho vnučka.

Anna Knjazovic sa v Kovačici narodila v roku 1950. Už ako mladé dievča začala vystavovať svoje diela po boku slávneho. Vyštudovala Fakultu politických vied v Belehrade, oddelenie diplomacie a pracovala ako novinárka. Jej láskou i častým námetom obrazov, ktoré podpisuje dvoma srdiečkami, sú zvieratá. Mala viac ako 50 samostatných výstav.

Nataša Knjazovic sa narodila v roku 1977 v Belehrade. Vyštudovala Vyššiu polytechnicku školu, odbor priemyslový dizajn, a obchodnú fakultu. Od raného detstva žije vo svete farieb. Vychovávaná dvoma maliarmi, jej matkou Annou a dedkom Jánom, získala lásku k naivnému umeniu. Mala 38 samostatných výstav. Od roku 2011 žije na Slovensku. A podpisuje satromi srdciami...

Zatiaľčo Anna ostala verná tradičným motívom a symbolizmu, typickému pre kovačickú insitu, maľba Nataše Knjazovic je poetickým rozjímaním, ktoré nepretrhalo korene, čerpajúce z najlepších tradícií kovačickej školy, ktoré však prekračuje jej doterajšie hranice po obsahovej i formálnej stránke...

Skutočne krásna a zaujímavá výstava niesla teda v sebe i akýsi prvok navyše – to, že Srbi, žijúci v Česku, otvárajú dni svojej kultúry výstavou Sloveniek zo Srbska, je prejavom mimoriadneho vzájomného rešpektu a priateľstva. Vďaka – a na oplátku u nás, v Slovenskom dome v Prahe...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 27.12.2013