Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Vianočný bazár v Selenči


 
Adventný čas, príprava na vianočné sviatky so sebou prináša predvianočnú atmosféru netrpezlivého očakávania, všeliakých príprav, výrobu vianočných dekorácií, ale i nákupnú horúčku, ktorá vrcholí pred samými sviatkami. Súčasťou toho sú i vianočné trhy, či bazáre, na ktorých stres z nákupu vymení vianočná pohoda. 
 
Tradícia vianočných trhov v našej krajine len málo zažila. V poslednom čase je však prítomná tendencia ich usporadúvania i vo vojvodinskych slovenských dedinách. Jedinečná vianočná atmosféra sa tu dá plne pocítiť na rôzne spôsoby.
 
V Selenči sa tohto roku na vianočné sviatky začali pripravovať už koncom novembra a to na tvorivých dielňach v organizácii Združenia žien Dúha. Cieľovou skupinou dielní tento raz boli mladšie ženy, no vítané boli aj so svojimi dcérami a tak spolu mohli stráviť kreatívne chvíle. Účastníčky dielní mali možnosť svoje výrobky predstaviť na vianočnom bazáry, ktorý bol usporiadaný v nedeľu, 15. decembra v priestoroch evanjelického cirkevného zboru.
  
„Vianočný čas je časom vzájomnej lásky a pohody. V tom zmysle v predvianočnom čase Združenie žien Dúha v Selenči organizuje kreatívne dielne, na ktorých ženy majú možnosť kvalitne stráviť svoj voľný čas. Vládne tu príjemná pracovná atmosféra pri výrobe kreatívnych vecí. Tohto roku sme v predvianočnom čase pripravili štyri dielne, na ktorých sa účastníčky mohli naučiť pracovať s hlinou, vyrobiť si sviece, vypracovať vianočné aranžmány zo šúpolia, či adventné vence a ozdobiť si vianočné medovníčky. Našim hlavným cieľom však bolo priblížiť členov rodiny k sebe v láske a spolupatričnosti, čo je vlastne i posolstvo Vianoc.“ - poznamenala organizátorka dielní a predsedníčka Združenia žien Dúha Anna Valentová. 
 
Vianočnú náladu pred začiatkom bazáru priblížili i hostia z Chorvátska detským divadlom Šťastlivé Vianoce Kristíny Royovej. V evanjelickom kostole divadielko predviedli slovenské deti z Iloka navštevujúce detskú besiedku. Úspešne ich nacvičila miestna farárka Božena Sajaková. Mladí herci prítomným priblížili ozajstné poslanie Vianoc, ktoré nespočíva v nakupovaní drahých darčekov, či v dobrej zábave, ale v daroch, ktoré dostávame každoddene a ktoré sú skryté v ľuďoch, v našich najbližších a v každodenných veciach, ktoré často vnímame ako samozrejmé.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Anna Margareta Valentová : 25.12.2013