Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Ohliadnutie: Deň Slovákov v USA


 Keby ja bol orol vták,
vyletel bych nad oblak,
zaplieskal bych krídlami
nad našimi Tatrami.
(Janko Kráľ - Orol vták)
Tak ako prechádzajúce roky aj tento rok sa konal Festival slovenského dedičstva a jeho kultúry v New Jersey. Tento 36. ročník bol o to významnejší, že si v tomto roku pripomíname 1150 rokov od príchodu solúnskych bratov k našim predkom. Pobyt byzantských učencov Cyrila a Metóda na Veľkej Morave malo dejinný význam pre Slovákov, ako i pre  ostatné slovanské národy. Ich náboženská, kultúrna a vzdelávacia činnosť bola impulzom pre zrod našej kultúry a náboženstva. A túto slávnostnú atmosféru 36. ročníka Slovenského festivalu podčiarklo aj 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky .  
Otváracím  ceremoniálom bola svätá omša, ako symbol kresťanskej pospolitosti Slovákov žijúcich aj za hranicami svojej vlasti. Celé podujatie sa nieslo v duchu osláv kultúrneho dedičstva, ktorého hlavnou zložkou bol folklór. Táto tanečná, hudobno-spevná a dramatická zložka, prenášaná z javiska na diváka bola podstatnou časťou programu, v ktorom vystúpili slovenské folklórne súbory a umelci žijúci v USA. Prehliadka ľudových krojov zo všetkých regiónov Slovenska lahodila oku a bola nielen ukážkou kultúrneho dedičstva, ale  poukázala aj na umeleckú hodnotu, ktorá sa odzrkadľuje práve v práci šikovných rúk na týchto krojov. Stánkový predaj slovenských umeleckých výrobkov a kníh podčiarkol celkovú atmosféru festivalu. Ochutnávka slovenskej gastronómie, ktorej neodmysliteľnou zložkou boli bryndzové halušky, slovenské pečivo, palacinky a domáca klobása, zvýraznila a pripomenula umenie slovenskej kuchyne. Celodenné športové podujatie, kde si vo futbalovom  turnaji o Pohár 36. Festivalu PNC Bank Art Center merali svoje sily závodiace kluby prezentujúce rôzne regióny Slovenska, dodávalo nádych dobrej atmosféry. 
Vzácnym a čestným hosťom bol prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý opäť prijal pozvanie na toto stretnutie počas svojej pracovnej návštevy v USA. Vo svojom príhovore ku krajanom podčiarkol väzbu medzi Slovenskom a USA a vyjadril potešenie zo šírenia slovenského dedičstva a kultúry. 
Festival slovenského dedičstva sa niesol v duchu osláv národného dedičstva a kultúry, a ktorého deň konania v roku 2009 guvernér štátu New Jersey Jon Corzin vyhlásil za Deň Slovákov.
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Elena Fedorková : 18.12.2013