Medzinárodná vedecká konferencia

(Slovenská republika / Backi Petrovec - Hložany, Vojvodina, Srbsko)

11.10.2012

www.eeda.sk

Kontakt:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. - EEDA Podhájska
eeda@eeda.sk