Slovenský vladyka na Ukrajine
Energický a seriózny, vyrovnaný a múdry. Človek, ktorý vždy má plné ruky práce a na tvári úprimný úsmev - to je vladyka Milan Šášik, biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine. Pochádza z Lehoty pri Nitre. Po štúdiu na rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave študoval aj na pápežskom teologickom inštitúte v Ríme. Kňazom sa chcel stať od detstva.
 

Ingrid Slaninková