Prezident prijal predstaviteľov SZSZ


Prezident Ivan Gašparovič sa stretol s predstaviteľmi viacerých krajanských organizácií združených vo Svetovom združení Slovákov v zahraničí na čele s jeho predsedom Vladimírom Skalským.

Ďalšími hosťami bol generálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí Ján Fuzik, regionálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre západnú Európu Dušan Daučík a predseda legislatívnej komisie Svetového združenia Slovákov v zahraničí Peter Lipták.

Tém na diskusiu bolo viac ako dosť vzhľadom na problematickú komunikáciu diaspóry krajanov s materskou krajinou a personálne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Krajania nenachádzali pochopenie pre ich problémy tak, aby sme im pomohli tieto problémy riešiť, “ povedal prezident. Ocenil, že krajania v mnohých prípadoch dokážu pomôcť materskej krajine viac ako naši oficiálni reprezentanti. Ide predovšetkým o ekonomický lobing a ďalšie iniciatívy v prospech Slovenska. „Som veľmi rád, že som sa s krajanmi mohol stretnúť a oni mi prezentovali svoje predstavy o tom, ako by naša spolupráca mala fungovať. Myslím si, že už sme našli aj niektoré kroky, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s našimi inštitúciami, ktoré treba zmeniť, „ dodal Ivan Gašparovič. Konštatoval, že by bolo optimálne, keby sa starostlivosť o našich krajanov vrátila ministerstvu zahraničných vecí SR pod gesciu šéfa tohto rezortu.

Prezident uviedol, že na margo neudržateľnosti krajanskej situácie vo vzťahu našich úradov k nej, adresoval listy bývalej premiérke Radičovej a konštatoval že „nápravu treba hľadať vo vedení. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Som presvedčený, že treba zmeniť ľudí, ktorí nedokážu, nechcú alebo úmyselne niečo nerobia, „ povedal prezident. Vyjadril presvedčenie, že nový minister zahraničných vecí bude konať.

S týmto názorom sa stotožnili aj hostia a hlava štátu ocenil, a že i napriek inštitucionálnym, byrokratickým, personálnym i finančným ťažkostiam krajanské organizácie neprestali vyvíjať aktivity v prospech Slovenska. Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský vyjadril potešenie z možnosti stretnúť sa s hlavou štátu a ocenil prezidentovu dobrú orientáciu a podrobnú informovanosť o krajanskej problematike. Skalský potvrdil pretrvávajúce vážne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Verím, že keď teraz za krajanskú problematiku bude zodpovedný člen vlády, že sa rýchlo nájde personálne, odborné i vecné riešenie.“ Predstavitelia Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí predložili hlave štátu i memorandum obsahujúce námety na reálne oživotvorenie zmysluplnej komunikácie Slovenska s krajanmi. „Týka sa to tém volieb zo zahraničia, obnovenia komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v NR SR a ďalších oblastí pôsobenia SR voči Slovákom žijúcich v zahraničí," uviedol Vladimír Skalský a vyjadril presvedčenie, že v dohľadnom čase dôjde k náprave deformácií spôsobených neprofesionálnym riadením krajanskej problematiky.

Tlačové oddelenie prezidenta SR

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

18.04.2012