Rektorom slovenský dominikán


Slovenský dominikán Miroslav Konštanc Adam bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Táto pápežská univerzita je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež Ján Pavol II. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunálu Rímskej diecézy a od roku 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hanka : 02.04.2012