Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Počet Slovákov sa zvyšuje


Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, vyplýva to zo sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v minulom roku. Podľa zverejnených výsledkov Štatistického úradu mala Slovenská republika k 21. máju 2011 5 397 036 obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa tento počet zvýšil o vyše 17 500 obyvateľov. Tento prírastok je najnižší v histórii sčítania na Slovensku.

Z celkového počtu obyvateľov Slovenska je viac ako polovica žien. Sčítanie potvrdilo aj trend starnutia populácie, ale aj nárast rozvedených. Trvalý pobyt si na Slovensku uviedlo 0,5 percenta cudzincov. Najpočetnejšími skupinami sú obyvatelia so štátnou príslušnosťou Českej republiky, Maďarska, Poľska, či Ukrajiny. Ďalej nasledujú občania Srbska, Francúzska, Číny a Kórey.

Zo sčítacia obyvateľstva tiež vyplynulo, že najviac obyvateľov z ôsmich krajov žije v Prešovskom a najmenej na území Trnavského kraja.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hanka : 05.03.2012