18. Medzinárodný festival lokálnych televízií

(Slovenská republika / Dom techniky Košice)

12.06.2012

Košický festival Zlatý žobrák (Golden beggar) každoročne prináša do programu unikátne premiéry, ktoré inde neuvidíte. Príďte si pozrieť originálne filmy, ktoré nie sú v bežnej distribúcii do kina Úsmev či City Cinemas. Festival má tri časti: nesúťažnú prehliadku filmov pod názvom Európa na plátne, súťažnú časť Zlatý žobrák a sprievodné podujatia pod názvom Esencia Košíc. Súčasťou festivalu sú pracovné stretnutia, workshopy, prezentácie, výstavy, koncerty a multimediálne happeningy. V roku 2012 festival v spolupráci so zahraničnými partnermi predstaví aj nové trendy v médiách, akými sú napríklad projekty mediálnej gramotnosti a participatívne projekty. Festival je jedným z nosných projektov pre rok 2013, kedy sa Košice stanú Európskym hlavným mestom kultúry. Prihlasovať filmy na festival je možné do 16. 4. 2012.

Kontakt:
Nadácia City TV
festival@festival.sk