Máme ďalšie šance


Máme za sebou historicky prvý slávnostný zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vyvrcholilo ním niekoľkoročné úsilie odborníkov na oblasť tradičnej ľudovej kultúry a ministerstva kultúry v zapracovaní Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Týmto aktom dostanú šancu stať sa po fujare súčasťou tohto dedičstva Služby špaňodolinských baníkov, Radvanský jarmok, Terchovská muzika, Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

halas : 22.12.2011