Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Máme ďalšie šance


Máme za sebou historicky prvý slávnostný zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vyvrcholilo ním niekoľkoročné úsilie odborníkov na oblasť tradičnej ľudovej kultúry a ministerstva kultúry v zapracovaní Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Týmto aktom dostanú šancu stať sa po fujare súčasťou tohto dedičstva Služby špaňodolinských baníkov, Radvanský jarmok, Terchovská muzika, Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

halas : 22.12.2011