Vianočný vinš do celého sveta
Koledníci – betlehemci chodili počas Vianoc od domu do domu vinšovať a želať spokojné vianočné sviatky. Pripájame vinš duchovného Rudolfa Masláka z Mníchova, ktorý takto želá všetkým Slovákom žijúcim po celom svete.
 

Ingrid Slaninková