Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Sambucus na známke


Známku s portrétom učenca európskeho formátu, renesančného humanistu, polyhistora, rodáka z Trnavy Jána Sambucusa vydáva Slovenská pošta v emisnom rade Umenie. Hodnota známky je 1,20 eura, vychádza v počte 90 tisíc kusov. Autorom známky a pečiatky je Rudolf Cigánik, ktorý vychádzal z medirytiny holandského rytca Tobiasa Stimmera zo 16. storočia. Spolu so známkou bude vydaná aj obálka prvého dňa s ďalším historickým trnavským motívom.

Ján Sambucus (1531-1584) sa narodil v rodine trnavského kupca a richtára, neskôr povýšeného do šľachtického stavu. Študoval filológiu, staré jazyky, právo, filozofiu a históriu. Na univerzite v Padove absolvoval štúdium medicíny. V roku 1560 sa usadil vo Viedni, stal sa dvorným lekárom Maximiliána II., cisárskym radcom a historiografom. Vlastnil v tej dobe najväčšiu súkromnú knižnicu, v ktorej sa nachádzali vzácne latinské a grécke rukopisy, zbierku mincí a umenia. Sám sa venoval prekladateľskej činnosti, zostavoval a vydával mapy. Svoje rozsiahle umelecké a vedecké diela podpisoval ako Pannonius Tirnaviensis – Trnavský Panónčan.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

isl : 24.11.2011