Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Voliť môžu aj zahraniční Slováci


Do marcových predčasných volieb sa môžu zapojiť aj občania, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt. O voľbu poštou však musia požiadať do 20. januára. Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí žiadosť zaslať na adresu obecného úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Občania bez trvalého pobytu na Slovensku musia o voľbu požiadať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Príslušné obce, ako aj petržalský miestny úrad, zašlú voličom na nimi uvedenú adresu v cudzine hlasovacie lístky, urobiť tak musia najneskôr do 4. februára. Voliči zo zahraničia zašlú vyplnené hlasovacie lístky späť v obálke označenej heslom „Voľba poštou“. Tie musia byť doručené volebným okrskom alebo na spomínaný úrad v Petržalke najneskôr deň pred konaním hlasovania, teda v piatok 9. marca.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 25.11.2011