Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Zahraniční Slováci rokovali v Budapešti


V sobotu 15. októbra sa v Budapešti, v priestoroch Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, uskutočnilo mimoriadne Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). Strešná organizác...ia slovenského sveta, združujúca slovenské spolky a inštitúcie z 24 krajín, na zasadnutí prijala najväčšiu novelizáciu svojich stanov v histórii. Nové stanovy ...združenia upresnili volebné mechanizmy, jasne definovali, kto je Slovákom žijúcim v zahraničí, zvýšili autonómiu jednotlivých orgánov a sprehľadnili štruktúru SZSZ. Valnému zhromaždeniu predchádzalo sobotné zasadnutie Generálnej rady. Rokovanie pozdravil aj veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss a ocenil, že vedenie celosvetovej organizácie Slovákov sa rozhodlo svoje významné rokovanie uskutočniť práve v tejto krajine, zvlášť s ohľadom na blížiace sa sčítanie obyvateľstva v Maďarsku. Rokovanie má podľa neho potenciál povzbudiť tamojších krajanov, aby sa prihlásili k svojej národnosti.
Mimoriadne Valné zhromaždenie vo svojom uznesení ocenilo skutočnosť, že rokovanie bolo možné uskutočniť vďaka Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku, menovite jej predsedu Jána Fuzika, ktorý je súčasne generálnym tajomníkom SZSZ.
Mimoriadne valné zhromaždenie strešnej organizácie Slovákov v zahraničí vyhlásilo núdzový stav, ktorý má zabezpečiť akcieschopnosť najvyšších orgánov združenia napriek ekonomickej šikane zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Valné zhromaždenie SZSZ sa malo pôvodne zaoberať aj vylúčením jeho predsedu Milana Vetráka zo združenia, v ktorom mal už od minulého roku pozastavený výkon členských práv. V jeho prípade, ako aj v ďalších troch, sa však na valnom zhromaždení SZSZ konštatovalo, že sám posúdil svoje konanie ako nezlučiteľné s členstvom v strešnej organizácii slovenského sveta, a sám z nej vystúpil. Valné zhromaždenie sa konalo napriek otvorenému listu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým delegátov vyzýval, aby sa na ňom nezúčastnili.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(szsz) : 23.10.2011