Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759
Clevelandská dohoda
22. októbra 1915 predstavitelia vrcholnej organizácie Čechov – Českého národného združenia a Slovákov – Slovenskej ligy v Amerike podpísali v Clevelande v štáte Ohio Clevelandskú dohodu. Cieľom dohody bolo oslobodiť slovenský a český národ spod národnostného útlaku v Rakúsko – Uhorsku. Dohoda zakotvovala aj všeobecné volebné právo a podobné demokratické štátne zriadenie, ako bolo v Anglicku. Ako úlohu zohrala v živote členov ligy a krajanov , hovorí Ján Hollý, vydavateľ Slováka v Amerike.
 

Ingrid Slaninková