Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755
Janka Guzová
Augustové udalosti v roku 1968 prinútili tisícky ľudí opustiť domovy vo vtedajšom Československu a hľadať uplatnenie v cudzine. Zo Slovenska odchádzali do rakúskych táborov a odtiaľ potom do celého sveta.

Podľa neoficiálnych štatistík v tom období emigrovalo takmer 140 tisíc Slovákov. Najviac - 30 tisíc ich odišlo do Kanady. Medzi tými, ktorí sa rozhodli po auguste 1968 emigrovať bolo veľa - dnes už významných osobností z kultúrneho a spoločenského života. Hoci sa ich cesty zo Slovenska rozišli, jedna ich vždy privedie naspäť domov. Medzi tými, ktorí emigrovali je aj speváčka Janka Guzová z USA.
 

Ingrid Slaninková