Janka Guzová
Augustové udalosti v roku 1968 prinútili tisícky ľudí opustiť domovy vo vtedajšom Československu a hľadať uplatnenie v cudzine. Zo Slovenska odchádzali do rakúskych táborov a odtiaľ potom do celého sveta.

Podľa neoficiálnych štatistík v tom období emigrovalo takmer 140 tisíc Slovákov. Najviac - 30 tisíc ich odišlo do Kanady. Medzi tými, ktorí sa rozhodli po auguste 1968 emigrovať bolo veľa - dnes už významných osobností z kultúrneho a spoločenského života. Hoci sa ich cesty zo Slovenska rozišli, jedna ich vždy privedie naspäť domov. Medzi tými, ktorí emigrovali je aj speváčka Janka Guzová z USA.
 

Ingrid Slaninková