Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Storočnica Cikkera


29. júla 1911 sa v Banskej Bystrici narodil národný umelec, hudobný skladateľ Ján Cikker.

Jeden z popredných predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny študoval v Prahe, neskôr učil na bratislavskom konzervatóriu. Po druhej svetovej vojne bol dramaturgom opery Slovenského národného divadla a dlhoročným pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Ján Cikker, ktorý prekvapil svoju matku hrou na klavíri už ako päť ročný, patril medzi tvorcov modernej hudobnej avantgardy na Slovensku. Vytvoril deväť operných diel, v ktorých na popredné miesto staval národné prvky, napríklad v operách Juro Jánošík a Beg Bajazid.V ďalších dielach ako Vzkriesenie, Hra o láske a smrti, Obliehanie Bystrice či Zo života hmyzu, vynikali predovšetkým témy vlastenectva, humanizmu, túžby po slobode.

Ján Cikker bol nositeľom Herderovej ceny viedenskej univerzity a Ceny UNESCO za hudbu. Opera Slovenského národného divadla uviedla 8 jeho opier v dvanástich naštudovaniach a vyše 300 predstaveniach. Zomrel 21. decembra 1989.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

liss : 29.07.2011