Slováci v Maďarsku
Predseda Celoštátnej samosprávy v Maďarsku Ján Fúzik odhaduje, že v tejto krajine žije približne 110 tisíc ľudí so slovenskými koreňmi. Ale zároveň zdôrazňuje, že štatistické údaje sú oveľa menšie. Pred 10 rokmi sa k slovenským koreňom oficiálne hlásilo len 17- tisíc ľudí. Sám je zvedavý aký počet a prihlási k slovenským koreňom v októbri, kedy sa aj v Maďarsku uskutoční sčítanie obyvateľstva. A aké postavenie má slovenská menšina u našich južných susedov?
 

Ingrid Slaninková