Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Dožívame sa vyššieho veku


Slováci sa dožívajú vyššieho veku – konštatuje Správa o stave zdravotníctva na Slovensku. Vyplýva z nej, že ženy dosahujú vyšší vek ako muži. Tí sa dožívajú priemerne 71 rokov a ženy o sedem rokov viac. Na Slovensku sa rodí viac chlapcov ako dievčat, ale muži umierajú častejšie. Zvýšila sa aj pôrodnosť.

Za negatívne trendy však môžeme považovať zaostávanie voči vyspelým krajinám v Európskej únii vo viacerých oblastiach. Napríklad v priemernej dĺžke života, ktorú človek prežije v zdraví, ako aj úmrtnosti na srdcovo-cievne a onkologické ochorenia.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

ings : 08.06.2011