Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Výzva PEN klubu vedeniu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí


Slovenské centrum PEN ako súčasť medzinárodnej organizácie, zasadzujúcej sa za slobodu slova, cíti povinnosť poukazovať na také konanie, ktoré odporuje Charte PEN. Tá v odseku 4 konštatuje, že "nevyhnutné napredovanie sveta k dokonalejšie organizovanému politickému a ekonomickému poriadku si kategoricky vyžaduje slobodnú kritiku vlád, organizácií a inštitúcií" a tiež označuje za neprijateľné také nešváry, ako "lživé informácie, úmyselné klamstvá a skresľovanie faktov v záujme politických a osobných cieľov".

Slovenské centrum PEN je v tomto smere znepokojené výrokmi na webových stránkach štátnej inštitúcie, akou je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalšími výrokmi nového predsedu tohto úradu Milana Vetráka. Ten napríklad slobodnú kritiku rozhodnutia vlády opakovane označuje za "hrubé znevažovanie slobodného a demokratického rozhodnutia vlády SR" čím naznačuje, že takého konanie je neprípustné. Webové stránky štátnej inštitúcie využíva na kampaň, v ktorej sa v rozpore s dikciou charty PEN objavujú "lživé informácie, úmyselné klamstvá a skresľovanie faktov v záujme politických a osobných cieľov". Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský podal proti tejto kampani aj trestné oznémenie, ktorým sa bráni proti ohováraniu i hanobeniu národa, rasy a presvedčenia.

Flagrantným príkladom neetického postupu je rozhovor, uverejnený v Slovenských národných novinách 15-16/2011 pod škandálnym titulkom "Predseda SZSZ Skalský verzus Slovensko". Popri krajne problematickom obsahu a až smiešnom titulku považujeme prinajmenšom za porušenie novinárskej etiky, ak nie tlačového zákona, že rozhovor spracoval platený poradca, teda podriadený spovedanej osoby, Milana Vetráka, Dušan Mikolaj. Ide o klasický PR materiál, ktorý však nie je označený ako reklama. Navyše je materiál útokom na inú osobu, ktorá nedostala bezprostrednú príležitosť brániť sa.
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí kritizuje aj slobodné médiá ako denník SME za to, že slobodnej kritike - podľa Charty PEN - dávajú priestor.

Najvyšší súd SR potvrdil svojím rozsudkom, proti ktorému už nie je odvolanie, že Milan Vetrák nedôvodne a šikanózne napáda SZSZ.

SC PEN sa stavia, ako aj v iných prípadoch, proti zneužívaniu postavenia verejného činiteľa na osobné útoky a invektívy prostriedkami lživých informácií a úmyselnych klamstiev. SC PEN preto vyzýva vedenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sa od takéhoto konania svojho predsedu dištancovalo v v budúcnosti nepripustilo jeho opakovanie a tým dalo príklad odsúdenia aj iných podobných útokov na slobodu slova a v rámci nej aj slobodnej kritiky vlád, organizácií a inštitúcií.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

25.05.2011