Mesto Martin získalo Cenu OSN


Mesto Martin získalo za dlhodobý projekt Transparentné mesto cenu Organizácie Spojených národov za verejnú službu v kategórii Prevencia a boj proti korupcii vo verejnej sfére. Prvé miesto v tejto kategórii považuje primátor mesta Andrej Hrnčiar za absolútneho Oscara, ktorý sa už nedá prekonať.

Projekt je zameraný na bol proti korupcii vo všetkých oblastiach verejného života a umožňuje občanom ovplyvňovať veci verejné a podieľať sa na správe mesta. Spustili ho v roku 2009 prvou elektronickou aukciou. Súčasťou projektu sú Dni otvorených dverí, návštevy mestských častí, návštevy ľudí na úrade, letáky doručované do domácností s návodom, ako kontrolovať samosprávu a ako sa zapájať do verejného života.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

isl : 16.05.2011