Slovenský Cleveland
O Clevelande v štáte Ohio sa hovorí ako o druhom najväčšom slovenskom meste na svete. Podľa sčítania ľudu z roku 1990 sa v meste a jeho okolí hlásilo k slovenskej národnosti vyše 100 tisíc ľudí. A tak je pochopiteľné, že Cleveland zohral dôležitú úlohu aj v histórii krajanského života. V roku 1907 tu bola založená Slovenská liga v Amerike a o osem rokov neskôr podpísaná Clevelandská dohoda.

Sídlia tu aj dve významné slovenské fraternalistické organizácie a nachádza sa tu aj najväčšia socha Milana Rastislava Štefánika na svete. V meste vysielajú dve slovenské rozhlasové stanice, študenti môžu študovať na slovenskej škole a evanjelici majú päť slovenských kostolov.

V Clevelande sídli aj jediný slovenský ústav v USA. Založený bol 15. septembra 1952 s cieľom udržiavať slovenského ducha medzi prichádzajúcimi a tam už žijúcimi Slovákmi. Kto sa zaslúžil o vznik tejto ojedinelej inštitúcie? To už prezradí Andrew Hudák.
 

Ingrid Slaninková