Sčítanie Slovákov v zahraničí
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky.

Tento rok sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutočňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam. Na Slovensku sa sčítanie začína už zajtra, 13.mája a trvať bude do 6.júna.

Veľa slovenských občanov žije v zahraničí a nepatria k historickým slovenským menšinám, žijúcim na území inej krajiny aj niekoľko storočí, ako napríklad Slováci v Rumunsku, či Vojvodine. Po otvorení hraníc po nežnej revolúcii prežilo Slovensko niekoľko vĺn ekonomickej emigrácie. Slováci sa síce v zahraničí usadili, pracujú tam, ale trvalé bydlisko majú stále na Slovensku. Ako to vyzerá so sčítaním týchto ľudí? Budú sa sčítavať v Slovenskej republike, alebo v krajine, kde žijú? Vysvetľuje Zuzana Štukovská z odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Zuzana Kohútková