Prví podnikatelia
Slovák sa vo svete nestratí. Pracovitosťou, šikovnosťou vlastných rúk a umom sa z mnohých stali  prosperujúci podnikatelia a uznávaní odborníci. A tak to bolo aj prípade slovenských drotárov, ktorí začali prichádzať do USA  v 40 –tych  rokoch 19. storočia. Potvrdzujú to aj slová Juraja Hermana,  ktorý zdokumentoval ich život.
 

Ingrid Slaninková