Relikviár zhotovoval aj slovenský augustián


Augustián slovenského pôvodu Pavol Benedik sa spolu s talianskymi umelcami bratmi Alexandrom a Massimom Piraniovcami podieľal na návrhu a zhotovení relikviára, v ktorom je uložená krv blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Pavol Benedik pôsobí v Ríme ako správca pápežskej sakristie.

Ako Benedik povedal, symbolika strieborného relikviára spočíva v umeleckom zobrazení narodeného Božieho človeka pokoja, ktorý sa z podstavca znamenajúceho zem s erbom a dátumom beatifikácie bl. Jána Pavla II. pápeža, rozvíja v podobe olivových ratolestí, v korune ktorých sa nachádza sklenená ampula s krvou blahoslaveného, na vrchole ktorej je kríž rozdvojujúci sa do tvaru písmena M, symbolizujúceho Pannu Máriu.

Bývalého pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko, blahorečil jeho nástupca Benedikt XVI. Stalo sa tak len šesť rokov po jeho smrti, čo sa v histórii cirkvi stávalo len výnimočne. Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 09.05.2011