Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Slovák stráži jadro Európy


Vladimír Slugeň riadi Európsku nukleárnu spoločnosť.

Z domova odchádzali ako neznámi, v zahraničí sa vypracovali na špičky vo svojich odboroch. V seriáli Slovenský recept na úspech vám prinášame príbehy úspešných Slovákov.

Patrí medzi uznávaných európskych expertov na atómovú energiu. Aj vďaka nemu kredit slovenských jadrových odborníkov vo svete výrazne vzrástol. Momentálne ho najviac zamestnáva havária japonskej atómky Fukušima a s ňou súvisiaca budúcnosť jadra. „Bohužiaľ, v Európe sa jadrová energetika politicky opäť dostáva do zlého svetla. Ak politici postrehnú, že ich odmietavý postoj k atómovej energii im prinesie nové hlasy voličov, budú horlivo antijadroví,“ tvrdí predseda Európskej nukleárnej spoločnosti v Bruseli Vladimír Slugeň.

Problémová Fukušima
Ako šéf celoeurópskej organizácie združujúcej spoločnosti z viac ako troch desiatok krajín musí Slugeň riešiť všetky problémy, ktoré súvisia s jadrovou energetikou v Európe. „V súčasnosti je najdôležitejším problémom havária vo Fukušime a jej dosah na energetické politiky jednotlivých európskych krajín. V nasledujúcich mesiacoch budeme zorganizovať odborné semináre, kde rozoberieme všetky príčiny a následky tejto havárie. Snažíme sa aj informovať europoslancov o tejto otázke,“ hovorí 48-ročný rodák z Bratislavy, ktorý je zároveň šéfom Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Práve katastrofa vo Fukušime dala veľký otáznik nad budúcnosťou jadrovej energie vo svete. V niektorých krajinách sa čoraz silnejšie ozývajú hlasy žiadajúce odstavenie jadrových elektrární. „V Nemecku momentálne vrcholia preteky medzi politickými stranami, kto zájde najďalej. Odstavenie jadrových elektrární pritom povedie nielen k zvyšovaniu ceny elektriny, ale i k výraznému zníženiu energetickej bezpečnosti, poklesu hospodárstva a rastu nezamestnanosti. To chvíľu potrvá, ale voľby sú tu každú chvíľu,“ pripomína Slugeň.

Sám sa však snaží udržať si odstup od politiky a problémy riešiť len z odbornej stránky. „Niekedy nesúhlasíme nielen s odporcami jadrovej energie, ale ani s jej priaznivcami,“ hovorí Slugeň, ktorý často stojí pred neľahkou úlohou obrusovať hrany medzi oboma tábormi.

Dobré meno Slovenska
Slugeň tvrdí, že Slovensko má v jadrovej Európe už dlhodobo dobré meno. „Z jadra vyrábame viac ako polovicu elektrickej energie, čím sme tradične medzi troma najlepšími. K tomu treba dodať vysokú úroveň prevádzky našich blokov, ktorú potvrdilo mnoho medzinárodných misií.“ Samotný Slugeň pracoval už od roku 2004 ako expert eurokomisie pre oblasť mierového využitia štiepnych a fúznych reakcií a na čelo Európskej nukleárnej spoločnosti sa postavil v roku 2009. „Som prakticky zodpovedný za fungovanie tejto organizácie a jej prezentovanie na verejnosti.“

Náš rodák je tiež spoluautorom šiestich vysokoškolských učebníc a takmer 150 vedeckých či odborných prác v oblasti jadrovej energetiky a materiálového výskumu. Práve vydanie odborných publikácií a vyškolenie kvalitných odborníkov v spolupráci so svojimi kolegami považuje za svoj najväčší úspech v doterajšej kariére.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Pavel Novotný : 03.05.2011

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-51751540-slovak-strazi-jadro-europy