Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

O projekte - Internetový portál Slováci vo svete


Základná idea projektu:


-    zmyslom projektu je existencia profesionálneho centrálneho internetového portálu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
-    prevádzkuje ho Svetové združenie Slovákov v zahraničí ako reprezentant Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Maticou Slovenskou, Radiom Slovakia International, Slovensko-českým klubom a ďalšími partnermi

Motivácia projektu:


-    vychádzame z poznania, že internet je technológiou budúcnosti, ktorá umožňuje s relatívne malými nákladmi osloviť veľký počet respondentov, vrátane tých, ktorí dosiaľ nie sú organizovaní v slovenských spolkoch, so zvýšeným zásahom smerom k mladej a najmladšej generácii a smerom k súčasnej migračnej vlne Slovákov pracujúcich či študujúcich v zahraničí