Veľká noc na Ukrajine
Každá krajina má na Veľkú noc iné tradície a zvyky. Aj Slováci na Zakarpatskej Ukrajine si svoje veľkonočné zvyky úzkostlivo udržiavajú.

Gabika Brovdi