Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Prihláste sa k národnosti


V Európskej únii finišuje sčítanie obyvateľstva. Svetové združenie Slovákov v zahraničí v tejto súvislosti vydalo vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje význam prihlásenia sa k svojej národnosti, prípadne materinskému jazyku, ak sa tieto údaje zisťujú. A to aj v prípade, že sú tieto položky v sčítaní v danej krajine nepovinné. Od údajov o národnosti sa podľa SZSZ do značnej miery odvíja politika štátov, v ktorých krajania žijú. Podpora menšinových kultúrnych aktivít, školstva či médií. V niektorých otázkach, práve i v oblasti školstva alebo samosprávy, dvojjazyčných nápisov a podobne je dosiahnutie istého percenta príslušníkov tej-ktorej menšiny dokonca podmienkou naplnenia menšinových práv.

Podľa predsedu SZSZ Vladimíra Skalského pre Slovákov v zahraničí platí analogicky to, čo vo svojom vyhlásení k príslušníkom národnostných menšín na Slovensku uviedol podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel: „Od príslušníkov menšín očakávame, že v poskytovaní štatistických údajov budú prikladať vážnosť nielen ekonomickým a spoločenským informáciám, ale nezabudnú ani na prihlásenie sa k národnostnej komunite, od ktorej odvodzujú svoju identitu, či s ktorou sa cítia kultúrne spätí.“

Dlhodobo sa kvalifikované odhady počtu príslušníkov jednotlivých komunít výrazne odlišujú od počtov zistených pri sčítaní. Dôvodom sú totiž v niektorých prípadoch aj kampane proti národnostným menšinám, s akými sa podľa SZSZ potýkajú pri tomto sčítaní Slováci v Maďarsku či Poľsku, prípadne kampane zdôrazňujúce nepovinnosť údajov o národnosti a ich citlivosť, akej sme svedkami v Českej republike. Tam podľa Skalského v rozpore so záväzkami, vyplývajúcimi z ratifikovanej Európskej charty regionálnych či menšinových jazykov pripravili texty k sčítaniu v ôsmich rečiach, medzi ktorými však slovenčina chýba.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

lls : 14.04.2011