Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Drevené kostoly


Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Ide o unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Vznikali prevažne na východnom Slovensku. Najmä na miestach kde sa usídlili katolíci východného obradu.

Dodnes sa zachovalo asi 40 drevených chrámov, ktoré boli postavené v období od 17. do 19. storočia. Stavali sa z dreva. Dokonca aj samotný interiér bol do najmenších detailov vytvorený z tohto materiálu. Zaujímavosťou týchto stavieb je, že pri výstavbe nebol použitý žiaden klinec. Sú tak unikátne, že tri z drevených chrámov boli zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Každý z týchto chrámov je jedinečný a výnimočný niečím iným, ale všetky majú spoločné rozdelenie interiéru na tri časti. Dominantou každého chrámu sú ikonostasy, sú napísaná na dreve a ukrývajú v sebe hlbokú symboliku.

Mnohé z drevených gréckokatolíckych chrámov si však vyžadujú rekonštrukciu a vo väčšine z nich je nutný reštaurátorský zásah. Prešovská gréckokatolícka archieparchia, ktorá na území Prešovského kraja vlastní 27 takýchto objektov, sa snaží na ich obnovu využiť prostriedky z eurofondov. Od marca minulého roka realizuje projekt Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste, ktoré sa nachádzajú v slovensko-poľskom pohraničí.

Celkové náklady na realizáciu aktivít presiahnu takmer 530.000 eur, pričom viac ako 81 percent z tejto sumy pochádza z európskych zdrojov. Do projektu bolo zahrnutých osem objektov na Slovensku a rovnaký počet na poľskej strane. Pri ich obnove pamätajú aj na audiosprievodcu v 10 jazykových mutáciách.

V mnohých chrámoch sa ešte aj dnes stretávajú veriaci na bohoslužbách..A tak naše unikátne drevené kostolíky slúžia slúžia svojmu pôvodnému účelu, čo je zaujímavosťou aj pre turistov.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sll : 07.04.2011