MS podá trestné oznámenie


Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč informoval členov parlamentného výboru pre kultúru a médiá o aktuálnej situácii v tejto najstaršej národnej a kultúrnej inštitúcii Slovákov.

Oboznámil ich s tým, že sa pripravuje trestné oznámenie za poškodzovanie dobrého mena Matice a nehospodárneho nakladania s jej majetkom. Marián Tkáč však nekonkretizoval kedy trestné oznámenie podajú.

Nové vedenie Matice slovenskej koncom januára informovalo, že preveruje legitimitu, účelovosť a hospodárnosť viacerých finančných prevodov, ktoré sa v minulosti udiali v organizácii.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

gr : 21.03.2011