Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726
Cena Ondreja Štefanka
Organizátor slovenského života – tak mnohí z nás poznali spisovateľa Ondreja Štefanka. Bol nielen spisovateľom, ale aj zakladateľom spolkov a časopisov, vydavateľom a iniciátorom literárneho života. Jeho aktivity poznajú nielen v rodnom rumunskom Nadlaku, ale aj dolnozemci v Srbsku a Maďarsku a vďaka práci vo Svetovom združení Slovákov krajania v celom slovenskom svete.

Ondrej Štefanko zomrel v roku 2008. Na jeho pamiatku sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku spolu so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla udeľovať Cenu Ondreja Štefanka. 18. marca 2011 sa tak stalo už po tretíkrát.
stefanko1
 

Ingrid Slaninková