MDŽ v Libanone


Stalo sa už tradíciou, že Výbor Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone organizuje pre svoje členky stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a Dňa matiek, ktorý oslavujú v Libanone 21.marca.

Uplynulý víkend sa zišli krajanky v reštaurácii Al Jisr-Chateau de mer. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia českého a slovenského veľvyslanectva v Libanone, ako aj manželia krajaniek. Prítomných privítal nový predseda asociácie Dr.Abdul Hamid Hachicho, ktorý bol zvolený v januári tohto roku. Helena Nassarova pripomenula v skratke históriu vzniku Medzinárodného dňa žien a Dňa matiek.

Stretnutie malo tradične aj "pracovný" nádych. Výbor asociácie oboznámil členov s programom činnosti na tento rok a súčasné prijal nové podnety na zlepšenie činnosti. Príjemnú atmosféru podujatia umocňovali verše barda slovenskej literatúry - Milana Rúfusa, podfarbené priliehavou hudbou.

Na záver posedenia darovali muži prítomným ženám symbolický kvet.

IMG_1814

IMG_1818

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Helena Nassarova, Libanon : 21.03.2011