Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

MDŽ oslavujú Slováci už po 90 –tykrát


Dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien - myšlienka oslavovať takýto sviatok vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa oslavoval v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter. Počas druhej svetovej vojny v roku 1939 bol MDŽ zrušený. Po roku 1945 ho obnovili.

Podľa sociológov bol však tento sviatok pred rokom 1989 "núteným sviatkom", ktorý dostal mnoho ideologických nálepiek. Sylvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny vysvetlila, že MDŽ bolo pre ženy "znechucujúce" najmä preto, že sa spájalo s povinnými oslavami na pracoviskách. Počas tých si muži často "vyhadzovali z kopýtka".

Kým teda v minulosti bojovali ženy vo svete za svoje volebné právo, dnes sa dostala do popredia otázka nerovnakých príležitostí a nerovnakého odmeňovania oboch pohlaví. Slovenská aktivistka Jana Zezulová z občianskeho združenia Možnosť voľby patrí do skupiny tých, ktorí mapujú diskrimináciu slovenských žien."Ja by som bola za to, aby nikto ženám nedával ruže z pocty, z lásky, ale skôr to vyjadril, že vážime si vás, preto začneme na štátnej a verejnej úrovni robiť také veci, aby ste mohli kvalitne žiť," povedala Zezulová.

Ženy na Slovensku, ktoré tvoria zhruba polovicu populácie, podľa ženských expertiek v ľudskoprávnej oblasti aj v súčasnosti zápasia s diskrimináciou v niekoľkých oblastiach. Slovenská republika sa zaviazala plniť ľudskoprávne záväzky a odstraňovať všetky formy diskriminácie žien. Pravidelne o tom musí informovať OSN.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 08.03.2011