Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Sčítanie obyvateľov


Od 13. mája do 6. júna prebehne na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Výnimočné bude z dvoch dôvodov. Prvým je, že sa uskutoční po prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch EÚ naraz a zároveň je to po prvýkrát čo si sami vyberieme akou formou sa sčítania zúčastníme – buď vyplníme formuláre v listinnej podobe, alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky.

Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre ŠÚ SR budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu.

Zaujímavosťou je, že formuláre budú k dispozícii aj v jazyku národnostných menšín. Podpredseda Štatistického úradu SR Štefan Schill: "Pri tomto sčítaní sú k dispozícii sčítacie hárky v jazyku slovenskom, maďarskom, ukrajinskom, rusínskom a rómskom jazyku. Prvýkrát je možnosť sa sčítať aj prostredníctvom internetu, a tam ešte budú k dispozícii dotazníky v anglickom jazyku. Sčítanie je anonymné, čiže sa nedá identifikovať kto, ako vyplnil dotazník."

Tak ako v minulosti, ani v súčasnosti sa takéto údaje nedajú získať inak ako v spolupráci s obyvateľstvom. Koľko nás v skutočnosti je, ukáže júnový prieskum. Podľa posledných dostupných štatistických údajov žije v súčasnosti na Slovensku žiť 5 miliónov 429 tisíc 763 Slovákov. Na celý proces sčítania je od jeho prípravy v roku 2008 až po konečné vyhodnotenie v roku 2014 vyčlenených 30 miliónov eur.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 01.03.2011