Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Jozef Miloslav Hurban


21.februára 1888 zomrel v Hlbokom evanjelický kňaz a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban.

Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. V júli 1843 sa na Hurbanovej fare v Hlbokom uskutočnilo jeho stretnutie so Štúrom a Hodžom, na ktorom prijali stredoslovenský jazyk za základ celonárodného spisovného slovenského jazyka. Slúžiť mal nielen na zjednotenie národnobuditeľského hnutia, no taktiež ako prostriedok osvety, vzdelanosti a kultúry pre široké vrstvy národa.

Vďaka tomu už v druhom vydaní almanachu Nitra v roku 1844 uviedol novú spisovnú slovenčinu, hoci Štúrova kodifikačná gramatika vyšla až o dva roky neskôr. V tom istom roku sa stal aj zakladajúcim a najaktívnejším členom celoslovenského literárneho a kultúrneho spolku Tatrín.

Jozef Miloslav Hurban sa oženil s Annou Jurkovičovou, s ktorou mal 4 dcéry a 5 synov - medzi nimi i spisovateľ Svetozár Hurban-Vajanský. Je po ňom pomenovaná planétka s číslom 3730 Hurban. Jozef Miloslav Hurban sa narodil v roku 1817 v Beckove.las

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 21.02.2011