POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU

(Slovenská republika / Tlačová konferencia sa uskutoční v piatok 11. 2. o 11:00 v Zasadacej mistnosti Národného osvetového centra, 3. poschodie, č. dve. 302, nám. SNP 12 v Bratislave)

11.02.2011

Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú konferenciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí k vyhrotenej situácii okolo menovania nového predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranićí vládou SR. Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ak nedôjde k náprave stavu, ktorý považujeme za škandálny, je pripravené vypovedať dlhoročnú zmluvu o spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a bojkotovať všetky jeho aktivity smerom k slovenskému svetu.

Kontakt:
Vladimir Skalsky
sekretariat@szsz.sk