Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Vladimír Roy


Pred 75 rokmi zomrel básnik, prekladateľ a evanjelický kňaz Vladimír Roy, popredný predstaviteľ slovenskej moderny a symbolizmu.

Vladimír Roy sa narodil v Kochanovciach 17. apríla 1885. Vyštudoval teológiu v Bratislave a v škótskom Edinburgu. Po roku 1919 bol externým poslucháčom filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši, neskôr ako farár v Púchove a v Bukovci pri Myjave. Už od svojich študentských rokov sa aktívne zúčastňoval na verejnom živote ako zástupca študentov na zjazdoch Slovenskej národnej strany v Martine, alebo agitátor za slovenských kandidátov vo voľbách do uhorského snemu v pezinskom volebnom okrese.

Verše začal písať ako vysokoškolák. V rokoch 1919-1920 bol redaktorom Slovenského denníka, neskôr spoluredaktorom časopisu Prúdy a redaktorom Dennice, v ktorých aj publikoval. Svoju tvorbu uverejňoval tiež v Národných novinách, Cirkevných listoch a Slovenských pohľadoch. Svoje básne a ponášky na ľudové piesne uverejňoval pod pseudonymami Dúžavin, Aeneas Phyllon a Jochanan.

V tvorbe Vladimíra Roya dominuje ľúbostná lyrika, prevládajú prvky symbolizmu a impresionizmu a rozpor medzi snom a skutočnosťou. Jeho krédom bolo odzrkadliť náladu duše. Je tvorcom novej metafory. Predvojnovú poéziu Vladimíra Roya charakterizuje melancholický symbolizmus, ale aj sociálne témy. Jeho prvé básnické zbierky Rosou a tŕním a Keď miznú hmly vyšli knižne v roku 1921.

V medzivojnovom období napísal veľa príležitostných a oslavných básní. Ich súbor vyšiel v roku 1927 v básnických zbierkach Peruťou sudba máva a Cez závoj. Časť básní zo zbierky Zvlnený prameň sa dostala do výberu z jeho poézie a vyšla v roku 1963 pod názvom Básne. V poslednom tvorivom období sa vyskytovali u neho časté prejavy hviezdoslavovsko-vajanského lyrizmu a romantizmu.

Vladimír Roy sa tiež venoval próze, publikoval články, úvahy, recenzie, prednášky, kázne a náboženské úvahy. Bol významným prekladateľom poézie i prózy európskych autorov, akými boli Dickens, Alan Edgar Poe, lord Byron, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Guy de Maupassant.

Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci vo veku 51 rokov v kruhu svojich najbližších. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sl : 06.02.2011