Prémia patriarchu Alexija II.


Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity získala za svoju činnosť významné medzinárodné ocenenie - Prémiu patriarchu Alexija II. za rok 2010, ktorú si prevzali v Moskve.

Medzinárodný fond jednoty pravoslávnych národov už 11 rokov udeľuje ocenenia osobnostiam a inštitúciám pôsobiacim v oblasti politiky, cirkví, kultúry a vzdelávania. Pravoslávna bohoslovecká fakulta získala toto ocenenie za vynikajúcu činnosť, prínos v upevňovaní jednoty pravoslávnych národov a za šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta sa v minulom období orientovala predovšetkým na prípravu pravoslávnych duchovných. Jej pôsobenie sa však rozšírilo aj na oblasť sociálnej práce. V súčasnosti sa tu vzdeláva viac ako 550 poslucháčov vo všetkých formách štúdia. Okrem Slovákov ju momentálne navštevujú aj Srbi, Moldavci, Ukrajinci a Rumuni.

Rektor univerzity René Matlovič.

"Toto svetové ocenenie, ktorým je Prémia Fondu Jeho svätosti patriarchu Alexija II. je potvrdením toho, že naša fakulta je medzinárodne akceptovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá pôsobí viac ako 60 rokov. A prostredníctvom nej sa vlastne aj Prešovská univerzita dostala do povedomia."

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 03.02.2011