Dolnozemci na Slovakiatoure
V Bratislave ste v týchto dňoch mohli mohli vidieť takmer celý svet – uskutočnil sa tu totiž Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu. Vyše 700 vystavovateľov z 24 krajín sveta Slovákov lákalo na exotické dovolenky. Svoje miesto tu však mali aj domáci vystavovatelia, ktorí sa snažili ukázať, že aj naša krajina má čo ponúknuť v oblasti cestovného ruchu. No a o priazeň Slovákov sa aj v tomto roku uchádzali – naši krajania – Slováci žijúci v Srbsku. Ján Pap, riaditeľ turistickej organizácie okresu Kovačica tvrdí, že Slováci, ktorí žijú na Dolnej Zemi vyše 250 rokov majú naozaj veľa zaujímavostí.
 

Ingrid Slaninková