Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726
Slovenská poézia v Libanone
V Libanonskom Bejtrúte znela slovenská poézia. Výbor Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone už po tretíkrát zorganizoval pre svojich členov a priateľov našej krajiny „Večer slovenskej poézie“. Kým na prvom stretnutí v roku 2008 predstavili tvorbu slovenských romantikov, druhý v poradí obsahoval výber básni autorov 20. storočia a súčasníkov – Rúfusa, Mihálika, Válka, Smreka, Heviera, Vadkerti-Gavorníkovej, Chudu .... No a tento rok zostavili program z básni slovenských autorov, ktorí žijú a tvoria v exile. Básne vybrali z Antológie slovenskej poézie v zahraničí, ktorú pod názvom Medzi dvoma domovmi vydali Literárne informačné centrum, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Matica slovenská.

1

2

3

4

Božena Farhatová