Slovenská poézia v Libanone
V Libanonskom Bejtrúte znela slovenská poézia. Výbor Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone už po tretíkrát zorganizoval pre svojich členov a priateľov našej krajiny „Večer slovenskej poézie“. Kým na prvom stretnutí v roku 2008 predstavili tvorbu slovenských romantikov, druhý v poradí obsahoval výber básni autorov 20. storočia a súčasníkov – Rúfusa, Mihálika, Válka, Smreka, Heviera, Vadkerti-Gavorníkovej, Chudu .... No a tento rok zostavili program z básni slovenských autorov, ktorí žijú a tvoria v exile. Básne vybrali z Antológie slovenskej poézie v zahraničí, ktorú pod názvom Medzi dvoma domovmi vydali Literárne informačné centrum, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Matica slovenská.

1

2

3

4

Božena Farhatová