Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Zomrel prvý nuncius Ján Bukovský


V Misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Techny, v americkom štáte Illinois zomrel arcibiskup Ján Bukovský. Bol nielen prvým nunciom, ktorý sa narodil na Slovensku, ale taktiež prvým nunciom v Moskve.

Ján Bukovský sa narodil 18. januára 1924 v Cerovej, okres Senica. Vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v Nitre v roku 1939. Noviciát si vykonal v kláštore na Zobore. V roku 1947 odišiel na štúdiá do Techny, kde bol vysvätený na kňaza 3. decembra 1950. Po vysviacke študoval na Katolíckej Univerzite vo Washingtone, kde získal licenciát z teológie a odborné znalosti z gréčtiny a hebrejčiny. Bol profesorom Sv. písma v misijnom seminári v Techny a r. 1954 až 1956 poslucháčom Pápežského biblického ústavu v Ríme, kde dosiahol licenciát v exegéze. Vrátil sa znova do Techny.

V roku 1967 ho vymenovali za rektora tunajšej vysokej školy. Od roku 1968 pracoval príležitostne ako tlmočník delegácie Svätej stolice na vyjednávaniach so zástupcami ČSSR. V roku 1973 nastúpil ako trvalý pracovník na Štátny sekretariát a v Rade pre mimoriadne cirkevné veci postupne prebral oddelenie pre ČSSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Albánsko. Od r. 1989 sa dostal medzi elitu vatikánskej diplomacie. Staral sa o vymenovanie biskupov na uprázdnené biskupské stolce a o riešenie problémov medzi Katolíckou cirkvou a jednotlivými štátmi.

V roku 1990 ho vymenoval pápež Ján Pavol II. za pápežského nuncia v Rumunsku a za titulárneho biskupa tabaltského. Túto funkciu vykonával až do roku 1994, keď bol určený ako nuncius - predstaviteľ Svätej stolice - do Ruska so sídlom v Moskve. Bukovský bol nielen prvým nunciom, ktorý sa narodil na Slovensku, ale taktiež prvým nunciom v Moskve.

Arcibiskup Ján Bukovský odišiel v roku 2000 na dôchodok. Žil v St. Gabrieli pri Viedni do r. 2006 a zvyšné roky prežil v Misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Techny, USA. Telo zosnulého arcibiskupa bude prevezené na Slovensko.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

ils : 20.12.2010