Všeobecné informácie.


@ 12.12.2010, 12:07

Hľadám kontakty pre výmenu všeobecných informácií v oblasti ekonomiky, hospodárstva, krízy, perspektívy a života vo Švédsku. Som v oblasti Malmö. Ďakujem Štefan Martoš